Glossary

A
academic calendar kalendarz akademicki
academic year rok akademicki
accommodation zakwaterowanie
airport Ławica Lotnisko Ławica
D
dean dziekan
dean’s office dziekanat
Department of Foreign Lan-guages Studium Języków Obcych
Department of Physical Training and Sports Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
diploma examination egzamin dyplomowy
diploma grade ocena z egzaminu dyplomowego
E
exam egzamin
F
Faculty of Architecture Wydział Architektury
Faculty of Chemical Technology Wydział Technologii Chemicznej
Faculty of Civil and Environmental Engineering Wydział Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
Faculty of Electrical Engineering Wydział Elektryczny
Faculty of Mechanical Engineering and Management Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Faculty of Technical Physics Wydział Fizyki Technicznej
Faculty of Working Ma-chines and Vehicles Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów
fail Niezaliczenie
G
governor wojewoda
grade ocena
H
head kierownik
I
identification card legitymacja studenta
Inauguration Day inauguracja roku akademickiego
L
laboratory laboratorium
lecture wykład
library biblioteka
M
master thesis praca magisterska
matriculation diploma świadectwo maturalne
P
pass zaliczenie
passport paszport
Passport Office wydział paszportów
Polish Consulate Konsulat Polski
Polish Embassy Ambasada Polski
Poznan University of Technology Politechnika Poznańska
project projekt
prorector prorektor
R
rector rektor
S
seminar seminarium
specialization specjalizacja
student’s book indeks